Digitale facturatie

Crohill biedt de mogelijkheid om facturen in een digitaal bestand aan te leveren. Dit bestand kan door uw ERP systeem automatisch ingelezen worden.

Daarnaast kunnen wij uw administratieve proces nog verder vereenvoudigen:

  • Via een online applicatie kunt u instellen welke productgroepen, producten of vestigingen op een bepaalde grootboekrekening in uw administratie terecht moeten komen. De grootboeknummers worden dan automatisch meegestuurd in het aan te leveren factuurbestand
  • Uw medewerkers kunnen de voor hen bestemde facturen inzien en accorderen middels een digitale handtekening. U kunt op deze manier volgen welke facturen nog wachten op akkoord en welke betaald kunnen worden. U kunt hierdoor eenvoudig analyseren wat de knelpunten zijn in het facturatieproces
  • Via een online applicatie kunt u instellen welke producten of productgroepen door u doorbelast worden aan een vestiging of derde partij. Van de orderregels die moeten worden doorbelast kan Crohill een nieuw orderbestand aanbieden die u kunt verwerken. Op deze manier komen de door te belasten producten als nieuwe orders in uw systeem en kunt u deze meenemen in uw “normale” factuurstroom

Digitale facturatie levert u niet alleen tijdwinst op, maar ook kwaliteitsverbetering, minder kans op fouten en kostenbesparing. Heeft u interesse en wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.