Crohill biedt meer service aan op verschillende gebieden. Zo biedt Crohill de mogelijkheid om facturen in een digitaal bestand aan te leveren en zo uw administratie te vergemakkelijken. Tevens kunnen we u vanuit ons ERP systeem verschillende managementrapportages aanleveren.

Hulp nodig bij uw aanbesteding?
Crohill ziet regelmatig dat er teksten van deze website worden gebruikt voor aanbestedingstrajecten. We willen onze klanten graag ondersteunen als zij inschrijven op aanbestedingen. Speciaal voor deze klanten hebben we een document beschikbaar, waarin de Smart methode en de voordelen ervan duidelijk en aanbestedingsproof staan beschreven. Een ideaal middel om u te onderscheiden van uw concurrentie.

Onze service

Crohill biedt de mogelijkheid om facturen in een digitaal bestand aan te leveren. Dit bestand kan door uw ERP systeem automatisch ingelezen worden. Digitale facturatie levert u niet alleen tijdwinst op, maar ook kwaliteitsverbetering, minder kans op fouten en kostenbesparing.

Het administratieve proces kan verder vereenvoudigd worden:

Via een online applicatie kunt u instellen welke productgroepen, producten of vestigingen op een bepaalde grootboekrekening in uw administratie terecht moeten komen. De grootboeknummers worden dan automatisch meegestuurd in het aan te leveren factuurbestand

Uw medewerkers kunnen de voor hen bestemde facturen inzien en accorderen middels een digitale handtekening. U kunt op deze manier volgen welke facturen nog wachten op akkoord en welke betaald kunnen worden. U kunt hierdoor eenvoudig analyseren wat de knelpunten zijn in het facturatieproces

Via een online applicatie kunt u instellen welke producten of productgroepen door u doorbelast worden aan een vestiging of derde partij. Van de orderregels die moeten worden doorbelast kan Crohill een nieuw orderbestand aanbieden die u kunt verwerken. Op deze manier komen de door te belasten producten als nieuwe orders in uw systeem en kunt u deze meenemen in uw “normale” factuurstroom

Management informatie geeft u meer inzicht in de bestellingen die uw organisatie bij ons doet. Vanuit ons ERP systeem kunnen we u verschillende managementrapportages aanleveren.

Management informatie & rapportages
•De gemiddelde bestelgrootte van een order per rayonmanager
•De afname per product(groep) per rayonmanager, bijv. van sanitaire artikelen
•Omzet en budgetbewaking per rayon-manager

Van alle informatie in ons ERP systeem kan een rapportage in Excel gegenereerd worden. Voordeel hiervan is dat u zelf berekeningen kan toevoegen of de lay-out kan aanpassen. De rapportages kunnen we periodiek aanleveren.

Geen eigen magazijn? Crohill kan de magazijnfunctie overnemen en u zo volledig ontzorgen. Wat betekent dit in de praktijk? We bevoorraden de projecten, regelen de opstart(en) en bij beëindiging van de projecten halen we deze weer leeg. Met uitzondering van open verpakkingen, kunnen we ook resterende materialen zoals dichte dozen reinigingsmiddelen, plastic zakken en ongebruikte hulpmaterialen weer ophalen en crediteren.

U kunt van deze dienst gebruik maken als u uw volledige pakket (met uitzondering van machines) bij ons heeft ondergebracht.

Training en opleiding vinden we bij Crohill erg belangrijk. Bepaalde methodieken vergen nu eenmaal goed getrainde mensen. Een optimaal resultaat zit immers vaak in de combinatie van de juiste productkeuze, de juiste dosering én de juiste verwerkingsmethode. Crohill beschikt in Lelystad over een eigen theorielokaal en een praktijkruimte voor trainingen.

management informatie

Levering en kosten

Hieronder geven we u meer informatie over de levering en kosten van uw bestellingen. U krijgt een antwoord op de vragen hoe u kunt bestellen, hoe lang het duurt voordat u uw bestelling in huis heeft en wat de kosten hiervan zijn.

Bestellen

Verkoop binnendienstBestellen kan telefonisch, per mail of via onze webshop.

Voordelen bestellen via de webshop:

 • 24 uur per dag snel en gemakkelijk online bestellen

 • Ontvangstbevestiging per mail

 • Budgetbewaking, ook per project

 • Gebruikersrechten volledig op maat in te richten

 • Signaal- en blokkeerfunctie  bij overschrijding budget

 • Online toegang tot orderhistorie

 • Product en veiligheidsbladen staan bij de producten

Leveren

Portena
Crohill levert uw bestelling binnen 48 uur af volgens het ABC principe.

Wat houdt het ABC principe in:

 • Werkdag A: Opgave bestellingen vóór 15:00 uur

 • Werkdag B: Orderpicking distributiecentrum

 • Werkdag C: Uitlevering op gewenste locatie

Kosten

Kosten
Aan onze leveringen zijn in bepaalde gevallen kosten verbonden.

De kosten op een rijtje:

 • Levering vanaf € 85,00 netto: franco

 • Levering tót € 85,00 netto: € 9,75

 • Levering volgende dag: € 40,00

 • Levering voor 11.00 uur: € 23,00

 • Levering voor 15.00 uur: € 14,00

 • Werkplekleveringen, bijv. op de 1e etage: € 22,00

Koeriersrit en overige leveringsafspraken zijn op aanvraag. Alle bedragen zijn exclusief BTW

Contact

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, Natascha helpt u graag verder.
Contact