Het waarborgen van de kwaliteit vinden we erg belangrijk. Dit is vastgelegd in ons kwaliteitsbeleid. We waken over de kwaliteit van onze producten én van onze dienstverlening, want die zijn net zo belangrijk.

Iso 9001

Om hoge kwaliteit te kunnen leveren zijn we voortdurend bezig met het evalueren en verbeteren van onze werkprocessen. Onze kwaliteitsbeleid geeft u als klant de garantie dat we daadwerkelijk uitvoeren en borgen wat we u beloven. Diezelfde garantie vragen we van onze leveranciers. De verschillende procedures die dit mogelijk maken zijn vastgelegd in ons kwaliteitssysteem. Bewust hebben we gekozen voor een logistieke partner die ook ISO 9001 gecertificeerd is.

Kwaliteitsbeleid: Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen

Ons kwaliteitsbeleid is vastgelegd in processen en procedures, maar uiteindelijk gaat het erom hoe we hier met z’n allen in de praktijk uitvoering aan geven. Het draait er bij kwaliteit ook om dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Dit is de boodschap die we aan iedere medewerker overbrengen en waar we op sturen. Crohill wil medewerkers die hun professionele verantwoordelijkheid nemen, omdat ze daar het belang van inzien, niet omdat het nu eenmaal ergens zo geschreven staat.