Crohill is continu bezig verbeteringen door te voeren op het gebied van duurzaam schoonmaken. Duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Samen met onze leveranciers toetsen en verbeteren we het gehele proces van de ontwikkeling van middelen en materialen, de logistiek, het gebruik en de wijze waarop afval op de groenste manier kan worden verwerkt.

Duurzaam schoonmaken

duurzaam ondernemen proces
Smart Cleaning is duurzaam

Duurzame methoden

Bij het ontwikkelen en samenstellen van onze methodes kijken we altijd wat de impact is op de mens, het milieu en het rendement. Deze 3 P’s People Planet en Profit zijn de basis van ons bedrijf.  Zo is Smart Cleaning ontstaan. De methodes binnen Smart Cleaning zijn allemaal lichter voor de mensen die er mee werken en de middelen en materialen die gebruikt worden hebben een lange levensduur  en een lage dosering. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Stair-Well methode, door trappenhuizen volgens deze methode te reinigen heb je wel 75% minder water nodig. Goed voor het milieu en minder belastend voor de mens! Een ander voorbeeld is de Smart Flexiduster. Het frame is gemaakt van RVS en gaat zeker 10 jaar mee. Dit is wat anders dan de plastic plumeaus die er toe bijdragen dat de plasticberg alleen maar groter wordt.

Duurzame middelen en materialen

Crohill kiest voor duurzaam schoonmaken en dus voor samenwerking met leveranciers die respect hebben voor het milieu tijdens de productie van hun middelen en materialen. Smart producten leveren een belangrijke bijdrage aan een groener milieu.

Test bewijst  dat Smart moppen en doeken langer meegaan en beter absorberen

Dat onze Smart moppen en doeken langer meegaan en een hogere absorptie hebben zeggen we niet zomaar. Dit wordt onderbouwd door laboratorium testen die in opdracht van Crohill zijn uitgevoerd. In het laboratorium is het absorptievermogen en de slijtage gemeten na 50 en 100 keer wassen.

Er zijn 5 moppen en doeken getest van verschillende concurrenten.  De Smart moppen komen als beste uit de test op het gebied van absorptievermogen én slijtage (levensduur). Onze Smart pocketmop is o.a. getest t.o.v. de pocketmop H-S van bedrijf X. Na 100 wasbeurten is het absorptievermogen van de pocketmop H-S teruggelopen van 154 ml naar 126 ml, terwijl bij de Smart pocketmop het absorptievermogen juist is toegenomen van 321 ml naar 365 ml. Pocketmop H-S is  na 100 wasbeurten aan het eind van zijn levensduur. De Smart mop is dan nog maar op 1/7 van zijn levensduur. Bent u geïnteresseerd in het hele onderzoek, dan kunt u dit opvragen via de contactpagina.

tabel Mop onderzoek

Duurzame logistiek

Duurzaam schoonmaken kan niet zonder groene logistiek. Juist omdat er zoveel schadelijke uitstoot is in de logistieke branche, valt hier op het gebied van duurzaamheid veel te winnen. Onze logistieke partner Portena heeft in vijf jaar tijd een CO2 reductie gerealiseerd van 20% en heeft naast de Lean & Green Award, nu ook de Lean & Green Star. Wilt u kiezen voor duurzame logistiek, dan kiest u voor Crohill. Dit leidt niet alleen tot winst voor het milieu, maar ook voor de gezondheid en de economie.

De schoonste vrachtwagens
Portena investeert doorlopend in nieuw en duurzamer materieel, zo ook in schonere vrachtwagens. Op dit moment is het overgrote deel van de vrachtwagens van Portena van het type Euro V en Euro VI. Deze vrachtwagens hebben de minste CO2-, stikstof- en fijnstofuitstoot en zijn daarmee de meest duurzame vrachtwagens die tot dusver bestaan.

Wat zeggen de experts over duurzaamheid?

Iedereen is tegenwoordig op zoek naar producten die het milieu zo min mogelijk belasten. Toch is het maken van een milieubewuste keuze niet altijd even makkelijk. Want is het belangrijker dat een product biologisch afbreekbaar is of dat het gemaakt is van een gerecycled materiaal? Ga je voor een lichte kwaliteit waardoor er in eerste instantie minder grondstoffen zijn gebruikt of juist voor de zwaardere variant die langer meegaat? Betekent biobased bijvoorbeeld dat het product per definitie duurzaam is? Is een papieren zak nou echt beter voor het milieu dan een plastic zak?

Hoewel wij gevoelsmatig vaak het juiste antwoord denken te weten, de enige manier om vast te stellen welk product de minste impact heeft op het milieu is een milieu-impact berekening. Deze berekening zgn. LCA (Life Cycle Assessment) is een wetenschappelijke methode voor het aanwijzen en in kaart brengen van de grondstoffen,  energie, afvalstoffen en emissies in alle stadia van het levenscyclus van een product. Van de winning van de grondstoffen tot aan de afvalfase zoals verbranding of recycling. Zo ontstaat een milieuvoetafdruk, die het mogelijk maakt om een onderbouwde en objectieve duurzame keuze te maken.

agnieszka-van-bataviaAgnieszka van Batavia, THE LCA CENTRE

Duurzaamheid in de publiciteit

Duurzaamheid is een veel voorkomend onderwerp in de media. Crohill vindt het belangrijk om deze publicaties kritisch te volgen. Hieronder zetten we enkele links met interessante onderwerpen,

Europees parlement stemt in met verbod op palmolie

Zo maakt Orgaworld bioplastics van gft afval

Recyclen plastic afval heeft weinig effect op het milieu

Neem contact op

Wilt u ook duurzamer schoonmaken?

Crohill helpt u graag verder
Neem contact op