Prettiger werken en beter schoon in elke branche

Elke plek, situatie of specifieke branche vraagt om andere schoonmaakmiddelen en methodes. Maar voor allemaal geldt: als schoonmakers hun werk makkelijker kunnen doen, gaat het sneller, wordt het beter schoon en is het rendement hoger. En niet onbelangrijk: hebben de schoonmakers meer plezier in hun werk.

Smart Cleaning is overal toepasbaar. Per branche of situatie hebben we een Smart methode ontwikkeld, waarin we de juiste mix aan schoonmaakmiddelen en hulpmaterialen op elkaar afstemmen.